Последно

Участие в проект FRAMELOG

 Българска асоциация по логистика (БАЛ) стартира участието си в проект FRAMELOG (European framework for ‘Кnowledge Triangle’ in the logistic sector). Проектът е насочен към подобряване на взаимодействието между висшите училища, бизнеса и научните изследвания в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките.

Прочети още...