Последно

Multiplier event Last Mile Project

На 12 юли 2022 г. от 12.00 ч. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще се проведе Кръгла маса на тема: "Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на градските райони – възможности и предизвикателства"

Прочети още...
 

                     logo fontys