Публикации

Дистрибуция

Категория: Публикации

Позициониране и роля на дистрибуционните центрове във веригите на доставки
Проф. д-р Филип Тодоров