Публикации

Обслужване на клиентите

Категория: Публикации

Концептуален модел за изследване обслужването на клиентите на логистичния сектор
Петя Филева, докторант