Публикации

Устойчива логистика

Категория: Публикации

Устойчиви логистични практики в управление веригата на доставките
Лиляна Михова, докторант

Устойчивото потребление, веригата за добавяне на стойности в контекста на хартиено – целулозната промишленост
Ас. д-р инж. Веселин Стефанов

Устойчива логистика и конкурентна способност
доц. д-р Иванка Корбанколева