Публикации

Международна логистика

Exim in Republic in Macedonia - one-stop shop for permits for import, export and transit of goods and tariff quota
prof Mirjana Sekulovska, PhD

Barriers to international trade of logistic services
Jovanka Biljanoska, PhD
Aleksandar Trajkov, MA

 

Геоикономически подходи към логистиката в контекста на глобализацията
доц Соня Докова
гл. ас. д-р Камен Петров

Географската предопределеност на стоковата търговия в световен мащаб и в границите на ЕС (2008)
д-р Георги Чанков

Глобална търговска и логистична платформа за малките и средни предприятия (2003)
проф д-р Павел Димитров
д-р Бойко Денчев

Влияние на процесите на глобализация за развитие на логистиката в предприятията (2003)
д-р Георги Чанков
д-р Кирил Ангелов

Товаропотоците в България - анализ, тенденции, прогнози (2003)
проф д-р Филип Тодоров

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys