Публикации

Общи проблеми на логистиката

Изследване на професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика“ при УНСС: Тенденции и възможности за подобряване
гл. ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева, Елеонора Николаева Спасова

Логистични практики за реализиране на стратегията на диференциация
Доц. д-р Мирослава Раковска

Възможности за внедряване на подхода за управление на проектно портфолио в стопанските организации
Доц. д-р Матилда Александрова

 

Времевият лаг на позиционирането на конкурентните предимства
Доц. д-р Цветана Стоянова

Оценка на развитието на логистиката в България въз основа на международни сравнения
проф д-р Павел Димитров

Връзки на логистиката с други области на фирменото управление
Нана Илиева

Условия и предимства на въвеждане на логистичния подход във фирменото управление
проф д-р Лилия Чанкова

Проблемът логистично планиране
доц д-р Благо Благоев
доц д-р Силвия Благоева

Логистика на контрола или контрол на логистиката по време на криза
доц д-р Евгений Стоянов

Фактори за прилагане на логистичната концепция в стопанската практика (2008)
проф д-р Лилия Чанкова

Индустриални кластери и логистика (2004)
проф д-р Павел Димитров

Потенциалът на логистиката за конкурентоспособното развитие на фирмите в съвременните условия (2004)
проф д-р Лилия Чанкова

Диференциране на логистичните услуги в контекста на съвременните маркетингови концепции (2004)
д-р Николай Иванов

Логистичният подход и възможностите за неговото прилагане при управлението на фирмите в България (2003)
проф д-р Лилия Чанкова

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys