Публикации

Логистиката в различните сфери и отрасли

СООБРАЌАЈНИТЕ КОРИДОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТСООБРАЌАЈНИТЕ КОРИДОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ОСНОВА ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ
Naume Marinoski, PhD – author
Sasho Korunovski, PhD – co-author

ОПТИМИЗИРАНЕ ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА БОЛНИЧЕН КЛЪСТЕР
Милена Владимирова, д.м.,
доц. д-р Жени Стайкова, д.м.

ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИТЕ (УВД) В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Ас. Стиляна Стратиева

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКАТА ДИСТРИБУЦИЯ НА ПРИРОДЕН ГАЗ
Мирослав Стефанов

ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТОЦИ В СКЛАДОВЕТЕ НА ФАРМАЦЕФТИЧНОТО И КОЗМЕТИЧНО ПРОИЗВОДСТВО ПОСРЕДСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ
Проф. д-р инж.Викенти Спасов
инж.Теодора Иванова

УСТОЙЧИВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ВЕРИГАТА ЗА ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТИ В КОНТЕКСТА НА ХАРТИЕНО – ЦЕЛУЛОЗНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Ас. д-р инж. Веселин Стефанов

Състояние на логистиката в месопреработвателните предприятия в България
гл. ас. д-р Мария Воденичарова

Изследване на взаимоотношенията доставчик - производствено предприятие във винопроизводството
гл. ас. д-р Венцислав Перков

Процесът на планиране на изходящата логистика - необходима предпоставка за изпълнение на маркетинговия план и достигане на продажбените цели във фирмите от БОС сектора
гл. ас. д-р Радко Асенов Радев

Система за оптимизиране на логистичните разходи при управлението на монетни автомати
гл. ас. д-р Георги Чанков

Актуални проблеми на логистиката в аграрния сектор при усвояване на средства по програмата за развитие на селските райони
д-р Ивелина Жечева-Радева 

Логистични проблеми на доставките при изпълнението на инвестиционни проекти в селските райони
Катя Страхилова

Концепцията "Тънко производство" в логистиката на услуги - приложимост, особености и предимства
гл. ас. д-р Юлия Йоргова

Аспекти на логистичното влияние върху търговския асортимент
доц д-р Симеонка Александрова Петрова

Изследване на приложението на логистичната концепция в месопреработвателната индустрия в България (2008)
гл. ас. д-р Мария Воденичарова

Особености на веригата на доставки на компресиран природен газ (2008)
д-р Николай Иванов

Логистични проблеми при транснационалните предприятия в информационния отрасъл (2005)
д-р Георги Чанков

Концепциjата на логистички (2005)
проф д-р Миряна Секуловска
д-р Симона Матриноска

Особености на веригата на доставки в месната индустрия (2004)
гл. ас. д-р Мария Воденичарова

Развитие на логистиката на индустриалните фирми в България (2003)
проф д-р Павел Димитров

Развитие на логистиката в месопреработвателните компании (2003)
д-р Мария Воденичарова

Cluster analysis of bulgarian meat processing industry
д-р Мария Воденичарова

Аутсорсинг на логистичните дейности в месопеработвателните предприятия
д-р Мария Воденичарова

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys