Публикации

Логистичен сектор

Категория: Публикации

Тенденции в развитието на пазара на логистични услуги в България (2008)
проф д-р Павел Димитров

Преструктуриране на транспортно-спедиционните дружества в България (2005)
доц д-р Екатерина Величкова