Публикации

Управление на веригата на доставките

Supply chain management in food industrySupply chain management in food industryin hospitality
Prof. Mirjana Sekulovska, PhD

Управление на конфликти във веригата на доставките
Гл. ас. д-р Мария Воденичарова

Нелоялни търговски практики и проблемите между участниците във веригите на доставки на бързооборотни стоки в България и ЕС
Георги Ганчев, студент

Управлението на веригата на доставките в българия в контекста на световните тенденции
доц д-р Мирослава Раковска

Supply chain integration as a basisfor its expansion during the global recession
Goran milovanović, PhD, Nada Barac, PhD
Vladimir Milovanović, BSC

Формирование цепей поставок продукции
доц д-р Елена Слепенкова

Практики на управление на веригата на доставките за постигане на лидерство в разходите
доц д-р Мирослава Раковска

Насоки за усъвършенстване управлението на веригата на доставките в българските предприятия
доц д-р Мирослава Раковска

Взаимовръзка между бизнес стратегия, управление на веригата на доставките и резултати от дейността на производствените предприятия
доц д-р Мирослава Раковска

Моделът на приложение на управлението на веригата на доставките в българската стопанска практика
доц д-р Мирослава Раковска

Управление на материалните и информационни потоци във веригата на доставките

доц д-р Мирослава Раковска

Интеграция на дейностите във вътрешнофирмената верига на доставките в българската стопанска практика
доц д-р Мирослава Раковска

Изследване на управлението на веригата на снабдяване в България: методологични основи
доц д-р Мирослава Раковска

Ролята на партньорствата в управлението на снабдителната верига (2003)
доц д-р Иванка Корбанколева

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys