Публикации

Информационни технологии в логистиката

Софтуерни решения за управление на веригата за доставки
Ас. д-р Марияна Кътева

Информационни технологии, подпомагащи логистичното осигуряване на мисията
Доц. д-р Веселина Александрова
Виолета Василева

Специализирано уеб приложение за усъвършенстване на процеса по подбор на логистичен персонал
Гл. ас. д-р Николай Драгомиров
Александра Миладинова

Характеристики и особености на етапите при разработване на логистичен софтуер
доц д-р Росен Кирилов

Рискове при внедряване на ERP системи в български стопански организации
доц д-р Матилда Александрова

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА CLOUD COMPUTING  В ЛОГИСТИКАТА
доц д-р Димитър Велев
доц д-р Пламена Златева
Владимир Велев

Състояние и тенденции в управлението на материални потоци, използващи технологията радиочестотно разпознаване
доц д-р инж. Бончо Ботев
инж. д-р Светозар Ботев

Стандартите gs1 в търговията и логистиката. Стандартен gs1 логистичен етикет
.
Христо Содев
Цвета Братанова

Аспекти на приложение на съвременните информационни технологии в логистиката – комуникационни протоколи и бази от данни
Пламен Милев

Информационни технологии и бизнес логистика (2004)
проф д-р Миряна Секуловска

Модел на логистични информационни системи лис (2003)
проф д-р Миряна Секуловска

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys