Публикации

Логистика и управление на качеството

Категория: Публикации

Съвместни системи за управление на качеството по веригата на доставките
проф д-р Георги Кузманов
Вера Хаджиева

Логистика и управление на качеството в месната индустрия (2005)
д-р Мария Воденичарова

Въвеждането на международните стандарти за системи за управление на качеството и усъвършенстването на логистичните процеси във фирмите (2005)
проф д-р Лилия Чанкова

Изследване на температурния контрол по веригата на доставките в месната индустрия

д-р Мария Воденичарова

Месната индустрия в българия през предприсъединителния период към ЕС – проблеми и задачи
д-р Мария Воденичарова

Изследване на връзката между HACCP системата и логистичните дейности на примера на месната индустрия в България
д-р Мария Воденичарова