Публикации

Управление на производството/ операциите

Категория: Публикации

Логистични аспекти на управление на процесите в операционната система на предприятието
доц д-р Силвия Георгиева Благоева

Един метод за прогнозиране на нормите за разход на материални ресурси (2005)
доц д-р Милчо Толев

Материалоемкостта на производството в България (2003)
доц д-р Милчо Толев