Сертификация

 

Европейската асоциация по логистика (EuropeanLogisticsAssociation - ELA) е разработила система от стандарти за компетентност в областта на логистиката (ELA Standards of Logistics Competence), която е в съответствие с Европейската квалификационна рамка “EuroperanQualificationFramework”. Стандартите имат за цел повишаване на квалификацията на европейските специалисти по логистика и управление на веригата на доставките посредсттвом тяхното прилагане както на национално, така и на европейско равнище. Тази общоевропейска програма за сертифициране е отворена за всички практикуващи логистика и управление на веригата на доставките, така че да могат да удовлетворят тези стандарти. Сертификационните стандарти на ELA за компетентност в областта на логистиката отразяват очакванията за наличието на конкретни способности и компетенции у логистиците и са разработени и одобрени от бизнес практиката.

На европейско равнище програмата за сертифициране се управлява от Европейския борд за  сертификация по логистика (EuropeanCertificationBoardofforLogisticsECBL), който е независим орган, а на национално равнище сертифицирането се управлява от Национални сертификационни центрове, които са методически управлявани и ретроспективно одитирани от ECBL. Възможностите на кандидатите да изпълнят изискваните стандарти се оценяват от Националните сертификационни центрове. Българска асоциация по логистика е одобрена от ECBL да бъде Национален сертификационен център за България, който е оторизиран да извършва оценяване и  да издава сертификати на територията на страната ни.

Предимства на сертификацията на ELA:

 1. Един стандарт, една терминология. Използва се единен европейски стандарт за оценка на компетенциите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките
 2. Международно признание. Сертификацията на ELA е широко призната от бизнеса на международно ниво и е възприета от авторитетни институции като Световната банка, Европейската инвестиционна банка и ООН при изготвянето на различни механизми и политики за повишаване на логистичната ефективност. Това увеличава гъвкавостта и мобилността на сертифицираните специалисти по логистика.
 3. Оценяване на местно ниво. Оценяването се извършва от Националните серитификационни центрове в повече от 20 страни.

Структура на стандартите

• Business Principles - задължителен
– Business Principles
– Core Management Skills
• Supply Chain and Logistics Design - задължителен
– ProcessManagement
– Change and Project Management
• Supply Chain and Logistics Planning - избираем
– Demand, Production and Distribution Requirements Planning
• Supply Chain and Logistics Execution - избираем
– Warehousing
– Transportation
– Sourcing
– Customer Service

Изисквания за сертификация

За получаването на сертификат на  ELAе необходимо:

 1. Полагане  на изпити по модулите на сертификационните стандарти за съответното ниво както следва:
  • За EJLog (European Junior Logistician for Supervisory/Operational management level) – четирите задължителни модула и два от избираемите 
  • За ESLog (European Senior Logistician for Senior management level) – четирите задължителни модула и три от избираемите
  • За EMLog – изпитът представлява защита на проект, по който е работил кандидатът.
 2. Персонално оценяване от главния оценител (или негов заместник) на професионалните компетенции на кандидата на базата на интервю, както и доказване на 3 години стаж на длъжност, съответстваща на сертификационното ниво.

Организация на изпитна сесия

Кандидатите заявяват желанието си за сертификация на електронната поща на БАЛ

По молба на кандидата или на база на неговото/нейното CV, представител на НСЦ може да осъществи контакт с кандидата за обсъждане на  подходящото за него/нея ниво за сертифициране.

Сесии се организират 3 пъти в годината: в края на март, в средата на юли, в началото на ноември. Място на провеждане: София.

Писменият изпит за junior ниво е на Български език, а за senior нивото – на Английски език.

Подготовката на кандидатите за сертификация

Подготовката може да се извърши по следните 4 начина (допълнителна информация за отделните опции очаквайте скоро):

– На базата на образованието, обучението, опита и самоподготовката на кандидата;
– На базата на обучителни курсове, организирани от БАЛ, чието съдържание, съответства на стандартите на ELA.
– На базата на обучителните материали на английски език, разработени от ELA. При необходимост експертите на БАЛ могат да осигуряват консултации за разясняване на материала, в т.ч. и в он-лайн среда.
– На базата на електронните курсове, предлагани от ELA.
 

Акредитация на специалностите "Бизнес логистика" и "Управление на веригата на доставките" в УНСС

През ноември 2017 г. Специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в бакалавърска и магистърска степен бяха успешно аредитирани от ELA, което е свидетелство за високото качество на обучението по тези специалности. За повече информация виж тук.

Всички студенти с успех над 4,40, които са завършили посочените специалности през 2015, 2016 и 2017 г., а също и всички студенти които ще завършат в бъдеще, са освободени от полагането на изпити за получаването на европейски сертификат както следва:

Завършилите бакалавърска и магистърска степен по “Бизнес логистика” са освободени от полагането на изпити за EJLog

Завършилите магистърска степен по “Управление на веригата на доставките” са освободени от полагането на изпити за ESLog

За да придобият това право, завършилите студенти трябва да се сдобият със сертификат cElog (Сandidate for European Logistician). За това е необходимо следното:

 • Да подадете заявление на желанието си да получите сертификата.
 • Да заплатите такса от 100 EUR (или 200 лв.) за издаването на сертификатите от ELA.
 • Да станете членове на БАЛ. Членският внос за индивидуални членове е 50 лв. на година. Необходимо е подаване на  заявление,придружено със CV, в което да става ясно, че притежавате нужната квалификация по логистика (завършена бакалавърска, магистърска, докторска степен по логистика/управление на веригата на доставките или настоящо обучение по една от трите специалности) и/или професионален опит в областта (без значение на неговата продължителност).

Заявленията на желанието си да получите сертификата и да станете членове на БАЛ можете да намерите в прикачените файлове. Моля да ги попълните, сканирате и изпратите на адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

За да получите пълния сертификат (EJLog или ESLog), е необходимода докажете 3 години професионален стаж по специалността за съответното ниво. Доказването на професионален стаж се извършва в Националния сертификационен център на ELA за България посредством персонално оценяване от главния оценител на центъра.

Моля да заплатите таксата за сертификата по EUR сметката на БАЛ:

Сдружение „Българска асоциация по логистика“
IBAN: BG69 BPBI 7942 1418 8257 01
При банка: Юробанк България АД
Валута: EUR
BIC: BPBIBGSF
Основание за плащане: Такса cELog, Име, Фамилия

Моля заплатете членския внос по сметката в лева на БАЛ:

Сдружение „Българска асоциация по логистика“
IBAN: BG 87 BPBI 7942 1018 8257 01
При банка: Юробанк България АД
Валута: BGN
BIC: BPBIBGSF
Основание за плащане: Членски внос, Име, Фамилия

След получаването на плащанията и на документите:

1. БАЛ ще издаде на Ваше име сертификат за членство в БАЛ със срок на валидност една година, който ще получите в електронен формат. При проявено желание от Ваша страна, ще ви бъде предоставен такъв и на хартиен носител.

2. ELA ше издаде на Ваше име сертификата cELog.

______________________

Изтеглете заявление за членство в БАЛ тук.

Изтеглете зявление за получаване на сертификат cELog тук.

                     logo fontys