Консултантска IT помощ

Независима консултантска помощ за избор на софтуерни продукти

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на финансовите ресурси.

Съвременната логистика е немислима без приложението на софтуерни продукти. Управлението на сложни логистични процеси по традиционен начин води до загуба на контрол и проследимост на ефективността, което от своя страна води до пропуски за печалба.

Така се стига до решаване на въпроси, като:

• От какъв софтуер имаме нужда за нашата логистика?
 Ние имаме инсталиран софтуер, но дали го използваме рационално?
 Дали не правим прекалено висока инвестиция за софтуер? Необходимо ли е да го правим?

pig save

Инвестирай в бизнес софтуер разумно, а не щедро!

Българската асоциация по логистика Ви предоставя възможност за получаване на независима консултантска помощ за оценка на състоянието и определяне на потребностите от софтуерни продукти. Независимо от компаниите, предлагащи софтуер, ще Ви помогнем да направите оптимален баланс между потребности и инвестиция. Успехът не е в закупуването на скъпо струващи решения, а в точното и целево определяне на нуждите на логистичната система.

Предлагаме следните пакети, които ще бъдат съобразени с потребностите на Вашите специфични дейности по снабдяване, производство и дистрибуция:

 Одит на софтуерните потребности на компания, която досега не е използвала логистичен софтуер - 10 часа.
 Одит на ефективността при използване на софтуерен продукт - 30 часа.
 Подпомагане при избор на оферта измежду няколко доставчика - 20 часа.
 Изготвяне на задание към софтуерна компания - 30 часа.
 Изготвяне на стратегия за внедряване на софтуера - 30 часа.
 Участие в срещи с доставчици на софтуерни продукти за постигане на Вашите интереси.
 Оценка на оферти и пр.

За повече информация се свържете се с нас.

Всеки един пакет може да бъде поръчан самостоятелно. Посочените часове са ориентировъчни и се отнасят за усреднен размер фирми.

логистика, консултиране

 

Защо консултантска IT помощ?

Актуална

Ефективна

Полезна

 

 

www.psdgraphics.com

                     logo fontys