Експерти под наем

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. За съжаление, наемането и поддържането на такива специалисти на постоянен договор е скъпо и невинаги е обосновано.

Предлагаме ме Ви експерти, които можете да наемете за работа по определен проект или само за определен период от време. По този начин ще се възползвате от техните умения при много конкурентни условия.


Областите, които покриваме, са:

 Софтуерни продукти за оптимизация на дейността
 Обработка на клиентски поръчки
 Измерване на ефективност в организацията
 Усъвършенстване на бизнес процеси
 Интеграция с клиенти и доставчици
 Управление на запаси
 Разработване на нови продукти и услуги
 Пазарни изследвания
 Други

Според конкретния проект е възможно екипът да бъде мобилен.

Логистичен одит

 

Защо експерт под наем?

• Тясно профилиран

• Работа по конкретен проект

• Конкурентни условия

                     logo fontys