Мисия и цели на асоциацията

Българска асоциация по логистика (БАЛ) е сдружение, учредено като юридическо лице с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Мисията на БАЛ е да допринася за популяризирането и широкото обществено представяне на логистиката в Република България.

Основна цел на БАЛ е да обединява усилията и да координира дейността на своите членове за развитие на логистиката и приобщаването към европейските и световните тенденции в областта на приложението на логистичните методи в практиката.

Специфичните цели на БАЛ са:

  1. да насърчава използването на новите технологии в областта на логистиката;
  2. да подпомага създаването на партньорства и изграждането на мрежи с лица, органи и институции от цял свят, работещи в сферата на логистиката;
  3. да подпомага и насърчава разработването на анализи, оценки и стратегии в областта на логистиката.

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys