Блог

Участие в проект FRAMELOG

 

Българска асоциация по логистика (БАЛ) стартира участието си в проект FRAMELOG (European framework for ‘Кnowledge Triangle’ in the logistic sector), в който партньори са Университетът в Пиза (Италия), Европейската асоциация по логистика (Белгия), Италианската асоциация по логистика, асоциацията Effebi (Италия), УНСС и Университетът в Трансилвания (Румъния). Проектът е насочен към подобряване на взаимодействието между висшите училища, бизнеса и научните изследвания в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките. Ще се отчетат съществуващите квалификационни системи за логистични професионалисти, Европейската квалификационна рамка и образователните програми, предлагани от висшите училища по логистика и управление на веригата на доставките и ще се разработят средства за интеграция и насоки за хармонизиране на учебните планове и програми, квалификационните потребности на бизнеса и професионалните квалификационни системи.

Първата работна среща на партньорите в университета в Пиза, на която бяха определени дейностите за следващата половин година. От страна на БАЛ на срещата присъства доц. Мирослава Раковска, председател на УС.

 

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys