Блог

Изследване на професионалната реализация на възпитаниците на катедра Логистика при УНСС

 

Съвместно проучване на Българската асоциация по логистика и катедра „Логистика“ при УНСС, проведено през юни 2017 г., разкрива тенденциите в професионалната реализация в областта на логистиката. В него взимат участие възпитаниците на катедра „Логистика“ при УНСС, които към момента на проучването са завършили своето обучение през периода 2014 – 2017 г. или все още се обучават в една от специалностите на едноименната катедра. Резултатите от проучването сочат: бърза реализация по специалността – над 50 % се реализират още по време на своето обучение, а около 40% в значително кратки срокове след завършването на съответното обучение; спад в дела на безработните (с около 6%); възнаграждение над средното за страната и др.

Завършването на специалност на катедра „Логистика“ гарантира успешна професионална реализация на студентите.

Над 80% от възпитаниците на катедра „Логистика“ при УНСС се реализират в сферата на логистиката и управлението на веригата на доставките и повечето от тях бързо заемат ръководни позиции в български и чуждестранни компании от различни сектори на икономиката. потребности на бизнеса и професионалните квалификационни системи.

Бърза реализация в сферата на логистиката и управлението на веригата на доставките

Студентите успяват бързо да се реализарат по специалността не само след успешното си завършване (39% от тях се реализират в рамките на 3 месеца след дипломирането), но и по време на своето обучение (56%).

Възнаграждение над средното за страната

Заплатите на 74% от студентите са над средното за страната, като ¼ получават месечно възнаграждение над 2000 лв.

50 % заплатите в производствения сектор над 2000 лв.

Спрямо търговския сектор и сектор „Транспорт, спедиция и складови услуги“ производственият се откроява с най-голям дял на заплатите над 2000 лв. – 50%.

Цялото изследване може да прочетете тук.

infographic professional realisation

 

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys