Блог

Участие в работна среща по проект „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“

На 06 и 07 април 2017 г. в Малка конферентна зала на УНСС се проведе втората работна среща по проекта „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“, финансиран по програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Проектът е посветен на създаването на механизми за интегриране на трите стълба на „триъгълника на знанието“ – образованието, научните изследвания и иновациите, посредством които да се насърчат висшите учебни институции (ВУИ) в такива инициативи, които да подсилят приноса им в заетостта и икономическия растеж в областта на логистиката.

По време на срещата бяха представени и обсъдени основните резултати от работата през първия етап на проекта, както и част от задачите, които предстои да се изпълнят в бъдеще. От страна на БАЛ участие взеха доц. Мирослава Раковска, председател на УС, Стиляна Стратиева и Лилия Величкова.

 framelog secondmeeting01  framelog secondmeeting02 

Доц. Раковска представи информация за добрите практики за интегриране на образованието, научните изследвания и иновациите, които се прилагат сред европейски университети, предлагащи обучение по логистика и УВД, както и предложи конкретни меркиза подобряване на връзките между трите стълба на „триъгълника на знанието“.

Проектът  се изпълнява съвместно с Европейската асоциация по логистика – ELA, Италианската асоциация по логистика и управление на веригата на доставките – AILOG, Асоциацията за развитие на човешките ресурси в банковия и финансов сектор в Италия – EFFEBI, Университет за национално и световно стопанство – УНСС, Университетът в Пиза и Трансилванският университет в Брашов.

 

framelog logo

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys