Блог

Българска асоциация по логистика e партньор по проекта TRALMEDES

Българска асоциация по логистика (БАЛ) започна работа по проекта TRALMEDES (Training for Last Mile Deliverers/Drivers in Safe and Sustainable Urban Areas), в който си партнира с някои от водещите европейски консултантски и професионални образователни организации в областта на логистиката и веригите на доставките, както и с Университета за приложни науки и изкуства в Южна Швейцария (The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland – SUPSI). Водещият партньор на проекта е PONS SEGURIDAD VIAL (Испания), чиято експертиза е в областта на стратегическото публично и частно консултиране и обучение в областта на отговорната мобилност и пътната безопасност. Другите участници са:професионалната образователна и консултантска организация за продължаващо образование и учене през целия живот – Training2000 (Италия);асоциацията на организациите в логистиката и транспорта - UNO Logistics (Испания), асоциацията на занаятите, малките и средни предприятия в провинция Пезаро и Убрино – CNA Pesaro e Urbino (Италия) иедна от най-големите финландски организации за поддържащо професионално образование – TTS TYOTEHOSEURA RY (Финландия). Проектът е насочен към създаването на иновативни образователни материали за електронно обучение, както и платформа за обучителите и организациите в логистичния сектор, които да допринесат за изграждането на конкурентоспособни професионални умения на заетите в сектора, необходими за гарантирането на по-безопасни и по-устойчиви доставки в урбанизираните територии. В резултат на сътрудничеството по проекта ще бъдат създадени карта на изискваните професионални компетентности за упражняване на професията, обучителен курс и електронна платформа за обучение, методология за обучението и ръководство за нейното прилагане, както и набор от препоръки към заинтересованите лица. 

Първата работна среща на участниците се състоя в онлайн среда на 23.12.2020 г. По време на провеждането й бяха обсъдени целите, работните пакети, план-графика за реализация на  дейностите и бяха разпределени отговорностите между всички партньори по проекта. БАЛ бе представлявана от проф. д-р Мирослава Раковска, председател на УС.

tralmedes meeting1  tralmedes meeting2

Част от работния екип на проекта по време на проведената първа онлайн работна среща

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys