Блог

Работен семинар по проект „Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на градските райони“ (TRALMEDES)

На 19.01.2021 г. Българска асоциация по логистика (БАЛ) проведе работен семинар по проект „Обучение за шофьор-куриери в последната миля за постигане на безопасност и устойчиво развитие на градските райони (TRALMEDES). В събитието участваха представители на академичната общност, в лицето на членовете на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в УНСС. Председателят на БАЛ, проф. д-р Мирослава Раковска запозна участниците с целите, обхвата, очакваните интелектуални резултати, партньорите в проекта и времевата рамка за неговото осъществяване. Представен беше и третият интелектуален продукт „Подготовка на методология за обучение и ръководство за нейното приложение от страна на обучителните организации“. Участниците в събитието споделиха ценни мнения и очертаха някои основни насоки относно повишаването на практическата значимост на методологията и резултатите от обучението. Обсъдени бяха и информационните канали, чрез които ще бъде оповестявана информация за напредъка в хода на реализацията на проекта.

tralmedes pres1 tralmedes pres2 tralmedes pres3

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys