Блог

Обучителен курс - Логистиката като конкурентно оръжие

 

Целева аудитория: мениджъри и служители по логистика в търговски и производствени фирми и всички, занимаващи се с организация на доставките.

Описание:

В условията на динамична пазарна среда класическите начини за справяне с конкуренцията са почти безсилни. Време е за нови решения и идеи! Предлагаме ви иновативен подход за придобиване на конкурентно предимство посредством оптимизация на управлението на материалните потоци.

Курсът има за цел да разкрие мястото и ролята на логистиката в икономиката на фирмата, основните подходи и методи за нейното управление, както и със световните тенденции, опита и постиженията на водещи фирми в приложението й. Разглеждат се елементите на логистичната система (транспортиране, складово стопанство, запаси, опаковане и др.) и подходите за тяхната интеграция с цел минимизиране на логистичните разходи и повишаване на обслужването на клиентите. Излагат се методите за вземане на решения при управлението на запасите. Изясняват се основните концепции и технологии за интегрирано управление на логистичните дейности във всички фази на движение на материалните потоци (снабдяване, производство и дистрибуция), включително и във веригата на доставки.
Обучението се осъществява чрез комбинирането на концептуални постановки и тяхното демонстриране чрез решаване на казуси и задачи.


Ден първи:

  • Обсъждане на казус с цел извеждане на логистичните проблеми във фирменото управление и илюстриране на обвързаността на елементите на логистичната система. Изясняване същността и целите на логистиката.
  • Анализ на логистичните разходи. Демонстриране на примери и решаване на кратки задачи за илюстриране на анализа.
  • Изясняване на метода за определяне на оптималното ниво на обслужване на клиентите като краен резултат от управлението на логистичните дейности. Дискутиране на измеренията и стандартите за обслужване на клиентите.
  • Изясняване на метода за групиране на клиентите/продуктите и разработване на различни логистични пакети за всяка група с цел минимизиране на общите логистични разходи.


Ден втори:

  • Очертаване на подходите и системите за управление на запасите. Демонстрация с кратки казуси.
  • Определяне на показателите за ефективността от управлението на запасите.
  • Изясняване на логиката на интегриращите снабдяването, производството и дистрибуцията системи „Планиране на потребностите от материали” и „Планиране на потребностите за дистрибуция” (MRP и DRP).
  • Разкриване на особеностите и целите на управлението на веригата на доставките (Supply Chain Management).
  • Определяне на механизмите за намаляване на логистичните разходи във веригата на доставки.
  • Обсъждане на някои механизми за справедливо разпределяне на ползите от сътрудничеството между различните участници във веригата. Демонстрация с примери.

По време на курса ще научите:

- Как логистиката може да бъде използвана за борба с конкуренцията;
- Какво е мястото на логистиката във фирменото управление;
- Как можем да намалим фирмените логистични разходи;
- Как да постигнем високо логистично обслужване на клиентите;
- Как да оптимизираме управлението на запасите;
- Какви са съвременните методи за управление на веригата на доставките.

Групите за обучение се формират при достигане на достатъчен брой желаещи. Принципното си желание за участие в обучение може да заявите в секцията за Връзка с нас.

www.balbg.com

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys