Блог

Комуникационни умения за служителите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките

Целева аудитория: мениджъри и служители в областта на логистиката и упралението на веригата на доставките

Описание: Курсът запознава с основните проблеми в комуникацията между отделите във фирмата, както и комуникацията с държавни служители. Тъй като звеното по логистика/верига на доставките е не само звено-изпълнител, но и генератор на икономии, начинът на комуникация е от решаващо значение за успеха на фирмата. Разглеждат се комуникационни схеми през призмата на различни работни ситуации.

Съдържание на курса:

 • Цели;
 • Комуникация във фирмата;
 • Комуникация извън фирмата;
 • Спазване на йерархията;
 • Докладване за постижения и нередности;
 • Поведение по време на вътрешен одит;
 • Комуникация с външни обекти;
 • Комуникация с държавни служители;
 • Комуникация с нежелани обекти.


По време на курса ще научите:

 • Как да представяте и защитавате идеите си;
 • Да постигате набелязаните цели чрез убеждаване на отсрещната страна.
 • Да адресирате адекватно възможни потенциални проблеми, така че да намерите съдействие за решаването им.
 • Как да комуникирате с държавни служители, така че да извличате ползи или да намалявате негативите за фирмата.Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys