Блог

Човешките ресурси, движещи процесите във веригата на доставките

Целева аудитория: управители на фирми, мениджъри на човешки ресурси, одитори, мениджъри на доставките

Описание: Курсът запознава с основните критерии при избора и мотивирането на персонала, движещ процесите във веригата на доставките. Разглеждат се типовете персонажи и кои от тях са подходящи за позициите в областта на веригата на доставките. Дават се решения при разрастване и преструктуриране на бизнеса. Основен момент в курса е мотивирането на персонала, който е подложен на доста изкушения. По време на обучението се дават практически примери за добър и лош мениджмънт на човешкия ресурс.

Съдържание на курса:

 • Критерии за подбор на специфичните оперативни служители
 • Човешката личност – нагласи
 • Вътрешни и външни фактори
 • Младите кадри
 • Човешките ресурси при разрастване и преструктуриране на фирмата
 • Разпределение на ресурси и аутсорсване
 • Набиране на експерти и мениджъри
 • Поведение на страните – представяне и представление
 • Лоялност и мотивация.
 • Процедури и вътрешен ред
 • Оценка на служителите
 • Експертност и експертиза
 • Микроклимат във фирматаПо време на курса ще научите:

 1. Да подбирате и задържате стойностните за фирмата служители и да разпознавате тези, които са неподходящи за оперативните дейности;
 2. Да познавате критериите за подбор и мотивиране на персонала, приложими за служители в областта на веригата на доставките;
 3. Да структурирате въпросници за интервю, така че да улавят нюансите на компетентност и личностните качества;
 4. Да идентифицирате приложимите обучения за всеки служител;
 5. Да прилагате индивидуален мотивационен подход.

 

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys