Блог

Управление на доставчици и подизпълнители

Целева аудитория: управители на фирми, одитори, финансови мениджъри, мениджъри на доставките

Описание: Курсът запознава с основните правила за подбор, комуникация и работа с доставчивите и подизпълнителите. Дават се насоки какви и колко на брой доставцичи са необходими, за да е стабилна фирмата и да посреща по-лесно предизвикателствата на пазарното търсене. По време на обучението се дават практически примери за добри и лоши практики и последствията от тях. Особено внимание се обръща на комуникацията и контрола.


Съдържание на курса:

 • Структуриране на подхода
 • Оценка на текущата ситуация и идентифициране на проблемни зони
 • Критерии за гладък процес на доставки и работа
 • Критерии за избор на доставчици и подизпълнители
 • Единствен доставчик и подизпълнител
 • Работа с доставчици
 • Преговори, анализи, оценки
 • Комуникация
 • Подписване на договори
 • Изпълнение на договорите
 • Контрол
 • На доставчиците и подизпълнителите
 • На служителите
 • На документация
 • Поведение на висшия мениджмънт


По време на курса ще научите:

 • Как да се идентифицират потенциално опасни за бизнеса ситуации, породени от ненадеждни или единствени доставчици и подизпълнители;
 • Как се създават процедури  за работа с доставчици;
 • Да създавате собствени критерии за избор на доставчици според спецификите на индустрията;
 • Да оценявате адекватно доставчиците и да изисквате подобрения на стоките и услугите;
 • Да контролирате изпълнението на доставчиците, подизпълнителите и собствените служители;
 • Да познавате симптомите на некоректно поведение от страна на служителите си.

 

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys