Блог

Управление на складовото стопанство


Целева аудитория: управители на фирми, управители на складове, плановици, мениджъри на производството, мениджъри на доставките.

Описание: Курсът запознава обучаваните с основните правила за оптимизиране на складовите площи и правилно управление на стокооборота и документните потоци. По време на обучението се проиграват практически примери и се дават насоки за планиране и подреждане на стоките. Обръща се внимание на най-често срещаните пропуски в управлението, които водят до загуби за фирмите.

Съдържание на курса:

 • Цели
 • Изисквания за съхранение
 • Оптимизация на складовите площи
 • Дейности в склада
 • Персонал и работни графици
 • Критерии за подбор на складови програми
 • Аутсорсинг
 • KPI – Ключови показатели за складовата дейност
 • Контрол


По време на курса ще научите:

 • Да структурирате процесите и отговорностите в складовото стопанство;
 • Да подреждате складовите помещения по рационален начин;
 • Да разпознавате симптомите за възможна злоупотреба или небрежност у служителите;
 • Да контролирате изпълнението на служителите в склада.

 

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys