Блог

Комуникационни умения за служителите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките

Целева аудитория: мениджъри и служители в областта на логистиката и упралението на веригата на доставките

Описание: Курсът запознава с основните проблеми в комуникацията между отделите във фирмата, както и комуникацията с държавни служители. Тъй като звеното по логистика/верига на доставките е не само звено-изпълнител, но и генератор на икономии, начинът на комуникация е от решаващо значение за успеха на фирмата. Разглеждат се комуникационни схеми през призмата на различни работни ситуации.

Съдържание на курса:

 • Цели;
 • Комуникация във фирмата;
 • Комуникация извън фирмата;
 • Спазване на йерархията;
 • Докладване за постижения и нередности;
 • Поведение по време на вътрешен одит;
 • Комуникация с външни обекти;
 • Комуникация с държавни служители;
 • Комуникация с нежелани обекти.


По време на курса ще научите:

 • Как да представяте и защитавате идеите си;
 • Да постигате набелязаните цели чрез убеждаване на отсрещната страна.
 • Да адресирате адекватно възможни потенциални проблеми, така че да намерите съдействие за решаването им.
 • Как да комуникирате с държавни служители, така че да извличате ползи или да намалявате негативите за фирмата.Логистика на температурочувствителни фармацевтични продукти. Характеристики на студената верига на доставките

На 26.09.2013 г. доц. М. Раковска от катедра "Стопанска логистика" към УНСС изнесе лекция на тема "Логистика на температурочувствителни фармацевтични продукти. Характеристики на студената верига на доставките"

Прочетете още >

Изграждане на информационна база данни

Българската асоциация по логистика си поставя за цел да интегрира общността на завършилите специалност "Стопанска логистика", както и да привлече към тази общност и други специалисти, работещи в областта на логистиката.

Прочетете още >

Проведено обучение през месец октомври 2012

На 11-12.10.2012 г. се проведе курса на обучение "Логистиката като конкурентно оръжие" на служители, работещи в областта на логистиката от компаниите Нафтекс Петрол ЕООД, ITW ISPRACONTROLS BULGARIA и MOSKOV&SON.

Прочетете още >

Обучителен курс - Логистиката като конкурентно оръжие

В условията на динамична пазарна среда класическите начини за справяне с конкуренцията са почти безсилни. Време е за нови решения и идеи! Предлагаме ви иновативен подход за придобиване на конкурентно предимство посредством оптимизация на управлението на материалните потоци.

Прочетете още >

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >