Блог

Участие в работна среща по проект „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“

На 15 и 16 февруари 2018 г. в Рим, Италия се проведе четвъртата работна среща на партньорите по проекта „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“, финансиран по програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Проектът е насочен към подобряване на взаимодействието между висшите училища и бизнеса в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките.

Прочетете още >

Изследване на професионалната реализация на възпитаниците на катедра Логистика при УНСС

Съвместно проучване на Българската асоциация по логистика и катедра „Логистика“ при УНСС, проведено през юни 2017 г., разкрива тенденциите в професионалната реализация в областта на логистиката. В него взимат участие възпитаниците на катедра „Логистика“ при УНСС, които към момента на проучването са завършили своето обучение през периода 2014 – 2017 г...

Прочетете още >

Участие в работна среща по проект „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“

На 20 и 21 септември 2017 г. се проведе третата работна среща на партньорите в проекта „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“,финансиран по програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Домакин на срещата бе Европейската асоциация по логистика ELA. От страна на БАЛ участие взеха доц. Мирослава Раковска, председател на УС, и Стиляна Стратиева.

Прочетете още >

Участие в работна среща по проект „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“

На 06 и 07 април 2017 г. в Малка конферентна зала на УНСС се проведе втората работна среща по проекта „Европейска рамка за “Триъгълник на знанието” в областта на логистиката (FRAMELOG)“, финансиран по програма ERASMUS+ на Европейската комисия. Проектът е посветен на създаването на механизми за интегриране на трите стълба на „триъгълника на знанието“ – образованието, научните изследвания и иновациите, посредством които да се насърчат висшите учебни институции (ВУИ) в такива инициативи, които да подсилят приноса им в заетостта и икономическия растеж в областта на логистиката.

Прочетете още >

Участие в проект FRAMELOG

 Българска асоциация по логистика (БАЛ) стартира участието си в проект FRAMELOG (European framework for ‘Кnowledge Triangle’ in the logistic sector). Проектът е насочен към подобряване на взаимодействието между висшите училища, бизнеса и научните изследвания в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките.

Прочетете още >

Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys