Блог

Семинар на тема “Логистика от ново поколение“

На 20.03.2014 г. се проведе семинар на тема “Логистика от ново поколение“. Мероприятието се организира от Тим ВИЖЪН България, съвместно с Microsoft, Капитал, FedEx, Българска асоциация по логистика и Xolyd. На семинара, в Интер Експо Център, бяха обсъдени редица теми:

Прочетете още >

Управление на складовото стопанство

Целева аудитория: управители на фирми, управители на складове, плановици, мениджъри на производството, мениджъри на доставките.

Описание: Курсът запознава обучаваните с основните правила за оптимизиране на складовите площи и правилно управление на стокооборота и документните потоци. По време на обучението се проиграват практически примери и се дават насоки за планиране и подреждане на стоките. Обръща се внимание на най-често срещаните пропуски в управлението, които водят до загуби за фирмите.

Прочетете още >

Управление на доставчици и подизпълнители

Целева аудитория: управители на фирми, одитори, финансови мениджъри, мениджъри на доставките

Описание: Курсът запознава с основните правила за подбор, комуникация и работа с доставчивите и подизпълнителите. Дават се насоки какви и колко на брой доставцичи са необходими, за да е стабилна фирмата и да посреща по-лесно предизвикателствата на пазарното търсене. По време на обучението се дават практически примери за добри и лоши практики и последствията от тях. Особено внимание се обръща на комуникацията и контрола.


Съдържание на курса:

 • Структуриране на подхода
 • Оценка на текущата ситуация и идентифициране на проблемни зони
 • Критерии за гладък процес на доставки и работа
 • Критерии за избор на доставчици и подизпълнители
 • Единствен доставчик и подизпълнител
 • Работа с доставчици
 • Преговори, анализи, оценки
 • Комуникация
 • Подписване на договори
 • Изпълнение на договорите
 • Контрол
 • На доставчиците и подизпълнителите
 • На служителите
 • На документация
 • Поведение на висшия мениджмънт


По време на курса ще научите:

 • Как да се идентифицират потенциално опасни за бизнеса ситуации, породени от ненадеждни или единствени доставчици и подизпълнители;
 • Как се създават процедури  за работа с доставчици;
 • Да създавате собствени критерии за избор на доставчици според спецификите на индустрията;
 • Да оценявате адекватно доставчиците и да изисквате подобрения на стоките и услугите;
 • Да контролирате изпълнението на доставчиците, подизпълнителите и собствените служители;
 • Да познавате симптомите на некоректно поведение от страна на служителите си.

 

Човешките ресурси, движещи процесите във веригата на доставките

Целева аудитория: управители на фирми, мениджъри на човешки ресурси, одитори, мениджъри на доставките

Описание: Курсът запознава с основните критерии при избора и мотивирането на персонала, движещ процесите във веригата на доставките. Разглеждат се типовете персонажи и кои от тях са подходящи за позициите в областта на веригата на доставките. Дават се решения при разрастване и преструктуриране на бизнеса. Основен момент в курса е мотивирането на персонала, който е подложен на доста изкушения. По време на обучението се дават практически примери за добър и лош мениджмънт на човешкия ресурс.

Съдържание на курса:

 • Критерии за подбор на специфичните оперативни служители
 • Човешката личност – нагласи
 • Вътрешни и външни фактори
 • Младите кадри
 • Човешките ресурси при разрастване и преструктуриране на фирмата
 • Разпределение на ресурси и аутсорсване
 • Набиране на експерти и мениджъри
 • Поведение на страните – представяне и представление
 • Лоялност и мотивация.
 • Процедури и вътрешен ред
 • Оценка на служителите
 • Експертност и експертиза
 • Микроклимат във фирматаПо време на курса ще научите:

 1. Да подбирате и задържате стойностните за фирмата служители и да разпознавате тези, които са неподходящи за оперативните дейности;
 2. Да познавате критериите за подбор и мотивиране на персонала, приложими за служители в областта на веригата на доставките;
 3. Да структурирате въпросници за интервю, така че да улавят нюансите на компетентност и личностните качества;
 4. Да идентифицирате приложимите обучения за всеки служител;
 5. Да прилагате индивидуален мотивационен подход.

 

Комуникационни умения за служителите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките

Целева аудитория: мениджъри и служители в областта на логистиката и упралението на веригата на доставките

Описание: Курсът запознава с основните проблеми в комуникацията между отделите във фирмата, както и комуникацията с държавни служители. Тъй като звеното по логистика/верига на доставките е не само звено-изпълнител, но и генератор на икономии, начинът на комуникация е от решаващо значение за успеха на фирмата. Разглеждат се комуникационни схеми през призмата на различни работни ситуации.

Съдържание на курса:

 • Цели;
 • Комуникация във фирмата;
 • Комуникация извън фирмата;
 • Спазване на йерархията;
 • Докладване за постижения и нередности;
 • Поведение по време на вътрешен одит;
 • Комуникация с външни обекти;
 • Комуникация с държавни служители;
 • Комуникация с нежелани обекти.


По време на курса ще научите:

 • Как да представяте и защитавате идеите си;
 • Да постигате набелязаните цели чрез убеждаване на отсрещната страна.
 • Да адресирате адекватно възможни потенциални проблеми, така че да намерите съдействие за решаването им.
 • Как да комуникирате с държавни служители, така че да извличате ползи или да намалявате негативите за фирмата.Консултанска IT помощ

Консултации

Предлаганите решения са фокусирани към потребностите на малките и средни производствени и търговски фирми, търсещи ефективно изразходване на..

Прочетете още >

Обучения

Обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма.

Прочетете още >

Експерти под наем

Одит

Във своето развитие всяка една стопанска организация се нуждае в определени периоди от време от тясно профилирани експерти. Наемането на поддържането..

Прочетете още >

Оптимизация на процеси

Решение

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи..

Прочетете още >

                     logo fontys