Корпоративни обучения

Обученията, които Българска асоциация по логистика предлага, имат за цел да повишат конкурентните предимства на Вашата фирма. Водещите теми ще бъдат насочени към повишаване на качеството на предлаганите логистични услуги, по-добро обслужване на клиентите и оптимизиране на ресурсите, с които разполага Вашата фирма.

Провежданите обучения са върху актуални теми и в тях ще се акцентира на:

  • Нови тенденции в развитието на логистичната дейност
  • Презентиране на нови технологии в логистиката
  • Дискусии между участниците
  • Решаване на казуси и др.

 

В момента асоциацията предлага единствено корпоративни обучения. При сформиране на група от 4+ служителя във Вашата организация нашите лектори могат да организират обучение.

Активните курсове към момента са:

  1. Обучителен курс - Логистиката като конкурентно оръжие

  2. Комуникационни умения за служителите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките

  3. Управление на складовото стопанство

  4. Управление на доставчици и подизпълнители

  5. Човешките ресурси, движещи процесите във веригата на доставките

Обучения и курсове по логистика

 

Какво включват обученията?

• Специализирани семинари

• Актуални теми

• Полезни запознанства

                     logo fontys