Оптимизация на процеси

логистика

Няма нищо по-лесно от това да изглеждаш зает и няма нищо по-трудно от това да бъдеш ефективен… Това правило на Макензи важи за всяка една стопанска дейност, включително и логистиката. Много мениджъри са си задавали въпроси, свързани с натоварването на техните ресурси и постигането на по-добри резултати от работните процеси. Това, че търговците се движат активно по пътищата, складовете експедират множество поръчки и персоналът се чувства претоварен, определено не означава достигане на желаната точка на ефективност.

Ефективната организация на дейността е свързана с рационално използване на ресурсите и същевременно професионално изпълнение на дейностите. На пръв поглед това е лесно приложимо, но на практика не е. Понякога професионалната външна помощ може да бъде изключително полезна. Ето защо предлагаме редица области, за които можем да споделим нашия опит и да помогнем за подобряването на ефективността на Вашите процеси:

• Измерване на ефективност в организацията
• Автоматизирани системи за продажба
• Подобряване на взаимодействието между маркетинг и логистика
• Използване на баркодове
• Използване на радиочестотна идентификация (Radio Frequency IDentification-RFID)
• Методи за оптимизация на запасите
• Тестване на Ваши идеи и планове

Измерване на ефективността
По какъв начин се изпълняват дейностите? Съществуват ли резерви за усъвършенстване на процесите и в какви граници са те? Доколко се пилеят ресурси?

Автоматизирани системи за продажба
Въвеждането на информационни и други автоматизирани системи в дейността водят до съкращаване на множество ресурси, месечни разходи и до възможност на процесите да функционират 24 часа в денонощието и 7 дни в седимицата.

Подобряване на взаимодействието между маркетинг и логистика
Докато едните се грижат за продажбите, а другите да осъществяват навременни доставки, се появяват множество противоречия и балансът е не лесна задача. Реално това са двете основни дейности в организацията, които генерират стойност и степенната на синхрон е от първостепенна важност. Също така в това взаимодействие се разкриват множество възможности за откриване на нови конкурентни предимства.

Автоматична идентификация
Използване на баркодове и радиочестотна идентификация (Radio Frequency IDentification-RFID). Предимствата на тези технологии са неоспорими, единствено остава да бъдат въведени правилно.

Методи за оптимизация на запасите
Запасите са един от най-големите проблеми на всяка една организация. Освен замразяване на капитали те водят и до множество други скрити разходи и поемане на допълнителни рискове. Същевременно тяхното редуциране води до пропуснати продажби, ето защо е необходимо да се намери правилният баланс.

Тестване на Ваши идеи
Ако имате идея или план за усъвършенстване на дейността, независимо от кого е разработен, ние можем да го оценим и да Ви предоставим независимо виждане по въпроса. Това допълнително апробиране в много от случаите може да спести средства.

Свържете се с нас, за да Ви изготвим конкретна оферта.

логистика и логистични решения


Какво включват логистичните решения?

• Консултации със специалисти по логистика

• Съвети и препоръки за взимане на важни решения

• Готови решения на възникнали проблеми

                     logo fontys